Građenje

Građevinarstvo ili građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Građevinska se tehnika bavi...

Pročitaj više

Investicijski radovi

Prati realizaciju investicijskog programa, obračunskih situacija, plaćanje i angažiranje sredstava, te dinamiku i rokove izvođenja...

Pročitaj više

Projektiranje

Konstruktivni smjer bavi se projektiranjem i građenjem konstrukcija i/ili dimenzioniranjem (mostovi, brane, tuneli, silosi, vodotornjevi)....

Pročitaj više

Nekretnine

Nekretnina u stvarnom pravu označava česticu zemljine površine, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj...

Pročitaj više

Zastupanja

Obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zaključaka s nacrtima ugovora u vezi sa stjecanjem prava, pokretnina i nekretnina...

Pročitaj više

Prijevoz

Gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prevoženjem i prenošenjem robe, ljudi i informacija s jednog na drugo mjesto...

Pročitaj više

Smjerovi građevinske tehnike

Prema vrsti i karakteru poslova razlikujemo dva glavna smjera ili ogranka građevinske tehnike.

U jednom se smjeru odvija građenje zgrada. Zgrade se ističu svojim glavnim dijelovima iznad zemlje, grade se dakle u vis, pa se građenje zgrada često naziva visokogradnja. Visokogradnja je doslovni prijevod internacionalizirane starogrčke riječi "arkitekton" - arhitektura.
S druge strane imamo građenje prometnica (ceste, željeznice, mostovi, tuneli) i hidrotehničkih građevina (vodovod, kanalizacija, hidrotehničke regulacije, melioracije, iskorištavanje vodnih snaga te plovnost rijeka i kanala). Spomenuti se objekti grade uglavnom pri samom tlu, iako nije pravilo. Takvo se građenje često naziva niskogradnja, a uobičajeniji je naziv građevinarstvo.

Općenita podjela

Visokogradnja

  • Stambeni objekti
  • Javni (društveni) objekti
  • Gospodarski objekti

Niskogradnja

  • Prometni smjer
  • Konstruktivni smjer
  • Hidro-tehnički smjer
  • Geotehnički smjer